ตราง แร่
แร่
รายละอียดแร่ในเกม LaTale

<td width%
ชื่อแร่
เลเวลในการอัพเกรด
หาได้จาก

1-9
- Forest Mine ชั้น 1,3
- Crystal Mine
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6

10-19
- Forest Mine ชั้น 1
- Crystal Mine
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- ในกล่อง หรือ หีบ ในเหมืองแร่ และที่ Pluton Temple

20-29
- Forest Mine ชั้น 1,3
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-ในกล่อง หรือ หีบ ในเหมืองแร่
 

30-39
- Forest Mine ชั้น 1,3
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-ในกล่อง หรือ หีบ ในเหมืองแร่
 

40-49
- Forest Mine ชั้น 1,3
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-เควส
 

50-59
- Forest Mine ชั้น 1,3,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-เควส
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
-หีบ กล่องใน  [url=http://wiki.ggftw.com/lt-w/index.php?title=CategoryT_Dark_Moon_Castle&action=edit]Dark Moon Castle[/url]
 

60-69
- Forest Mine ชั้น 3,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- กล่องหีบที่ Crystal Mine
- กล่องหีบที่ Orca Beach
 

70-79
- Forest Mine ชั้น 3,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
- กล่อองหรือหีบที่  Snow Region

80-89
- Forest Mine ชั้น 6,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-เควส
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

90-99
- Forest Mine ชั้น 6,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
-เควส
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

100-109
- Forest Mine ชั้น 6,5
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

110-119
- Forest Mine ชั้น 6,7
- Mine Bat มอนส์เตอร์ใน Forest Mine ชั้น 5
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

120-129
- Forest Mine ชั้น 6,7
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 
 

130-139
- Forest Mine ชั้น 6,7
- Mine Minotauraus Forest Mine ชั้น 6
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

140-149
- Forest Mine ชั้น 7,8
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

150-159
- Forest Mine ชั้น 7,8
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

160-169
- Forest Mine ชั้น 7,8
Mine Spriggan  มอนส์เตอร์ใน  Forest Mineชั้น 5
- กล่องหีบในเหมืองแร่
 

170-179
- Forest Mine ชั้น 8
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 
 

180-189
- Forest Mine ชั้น 8
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 

190-199
- Forest Mine ชั้น 8
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 

 
Jewels

ชื่อ
เลเวลการอัพเกรด
สถานที่

20-39
- Crystal Mine
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 

40 - 59
- Crystal Mine
 

60-79
- Crystal Mine
 

80 - 99
- Crystal Mine
 

100 - 119
- Crystal Mine
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 

120 - 139
- Crystal Mine
 

40 - 159
- Crystal Mine
-กล่องหีบในเหมืองแร่
 

160 - 179
- Crystal Mine
 

180 - 200
- Crystal Mine
 

30 - 100
- Crystal Mine
 

100 - 200
มาจากการผสมของ Level 18; 2 Topaz, 5 Flourites, 3 Pink Tourmaline, 9 Normal Ores,
- หีบในเหมืองแร่